Carry This Place

Konstfack Degree Exhibition 2019

Carry This Place var en installation i Vårutställningen på Konstfack i maj 2019 där jag presenterade fem skulpturer som del av ett pågående arbete. Jag samlar fragment, former och spår för att utforska platser. Jag stannar intuitivt upp på olika ställen där jag rör mig, och svarar sedan genom översättningar i nya material. Jag dras till det som växer, veckas och spricker – tecken på tid och rörelse. Jag ville gestalta ett förhållningssätt och en undersökande metod, förstå min praktik som en slags topografi eller nodsystem. Varje verk har sina egna förutsättningar och materialval.


in english
Carry This Place was an installation in Konstfack's Degree Exhibition in may 2019 where I presented five sculptures as part of an ongoing collection of fragments, shapes and traces to explore place. I pause intuitively at sites I pass by, later on responding to them through a translation into a new material. I am drawn to that which grows, folds and cracks – indicators of time and movement. I wanted to depict an approach and an exploratory method, understanding my practice as a kind of topography or a system of nodes. Each work has its own conditions and choice of materials.


Installation viewThe grass at UluruCarry this writing


Carry this rock


Carry this drawing


Timglas & inte nödvändigtvis den men en som den (Hourglass & not necessarily this one but this kind)


Exhibition map


http://konstfack2019.se/bachelor/bafa/jenny-norberg/
© JENNY NORBERG 2020

© JENNY NORBERG 2023