Min kropp som fråga
Galleri Konstfack
Oktober - November 2018

MIN KROPP SOM FRÅGA
Min kropp som fråga är en rumslig utställning bestående av materialiserade upplevelser av kontakten mellan min kropp och omvärlden. Jag samlar på former och spår och gör sedan transkriptioner för att skapa mitt eget språk. Det är en metod för att utforska och tänka om världen. I min praktik arbetar jag i ständig rörelse mellan kritisk reflexivitet och intuitiva relationella möten. Jag arbetar multidisciplinärt, med bland annat skulptur, fotografi, installation och keramik.

Utställningen visar en samling verk gjorda mellan 2016 och idag och refererar ofta till platser jag befunnit mig på under dessa år. Jag spenderade förra terminen på utbyte i Melbourne i Australien, på Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, och gick kurser i keramik och Aboriginsk kultur. Jag besökte också Uluru Kata Tjuta National Park som ligger i Central Australian Desert.


In english:

MY BODY AS QUESTION
I work in a reduced and precise way exploring materiality and contact between bodies, places and details. I am a multidisciplinary artist predominantly working with sculpture, photography, installation and ceramics. As a way of exploring and experiencing the world I collect shapes, traces and signs. In response to these I make transcriptions and translations, as if creating my own language. I am interested in moving inbetween reflexivity and intuitive contact.

The exhibition shows a collection of works made from 2016 until today and often refers to places where I have been during these years. I spent the last semester in Melbourne in Australia on exchange at the Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, learning about ceramics and Aboriginal Culture. I also visited Uluru Kata Tjuta National Park in the Central Australian Desert.


© JENNY NORBERG 2020

© JENNY NORBERG 2022