MIN KROPP SOM FRÅGA

Galleri Konstfack
Oktober - November 2018


Min kropp som fråga var en rumslig utställning bestående av 27 verk gjorda mellan 2016 - 2018. Verkkartan för utställningen innehöll hänvisningar till specifika platser, händelser och upplevelser och var mitt sätt att förkroppsliga de immateriella delarna av verken.

Loulou Cherinet, i ett mail till mig ang. utställningen:
En tolkning av din utställning Vi går ofta förbi små oregelbundenheter i vardagen. Vi märker hur vanligt förekommande det oregelbundna är först när det raderats, undertryckts eller reglerats ut ur existensen. Som tystnad, vi märker alla småljud omkring oss först när de avlägsnats av ljudisolering.

Trots det skrämmande hos det regelbundna, ljudisolerade, är det så oregelbundenheter förstås – som rester, avfall, något extra, ett slags skräpigt bråte som borde städats bort. En grov kant, en spricka som borde slätats ut.

Jag tolkar utställningen som ett försök att ompröva en typ av rigid skillnad som råder i vår förståelse av det regelbundna och det oregelbundna, det formella och det informella. Kan det vara en ansats att se form som något som uppstår ur det informella – eller något som ständigt återgår, drar sig från det regelbundna mot det oregelbundna? Entropi?


Verkkarta
Bildspel