Resan till Aatoeklibpie

Resan till Aatoeklibpie är del av ett projekt jag har med konstnären Sofia Zwahlen där vi forskar i vår egen längtan efter och främlingsskap inför natur. Projektet är uppbyggt på resor och tänkt att mynna ut i artist’s books med analogt fotografi och reflekterande texter.


Vi gjorde båda utbyten från våra konsthögskolor till städer (Melbourne & Vancouver) som uttalat arbetar med att gottgöra för sin historia kring behandlingen av sin egen ursprungsbefolkning. Det tycktes lättare att åka till andra sidan jorden och lära sig om dess historia än att stå kvar här och lära av vår egen. Därför bestämde vi oss för att skapa ett projekt där vi lär oss mer om samisk kultur. Nu bygger vi upp ett gemensamt material av upplevelser, läsande och skrivande för att forska i hur en kan leva mer närvarande med sin omgivning.

I augusti 2020 reste vi till Gräsö och Alnö - de respektive platser där vi odlade vår första egna relation till natur. Därifrån åkte vi vidare mot Aatoeklibpie (Atoklimpen), det första samiska kulturreservatet och ett elefanthudsliknande berg som samer har offrat till och bett om beskydd från i alla tider. Över hela fjället finns lämningar efter den samiska närvaron, kåtatomter, renhagar och renvallar, bengömmor och gravar.

Vi hade turen att få bo i den s.k. Atostugan. Det var det första hus som byggdes av renskötande samer 1927. Det var förbjudet för samer att bo i ett hus med fyra väggar, eftersom de enligt staten skulle bo i kåta. Atostugan ändrade regeln, efter rivningskrav överklagade familjen och tack vare deras kamp fick huset stå kvar och blev därefter en föregångare för andra samer.

Under resans gång tältade, vandrade, läste, skrev, tecknade och fotograferade vi. Vi reste med bil för att kunna följa spontana infall och lära i stunden. I slutet av vår resa blev vi tipsade om Fatmomakke i Vilhelmina, som är en andlig och mångkulturell mötesplats för samer sedan långt tillbaka med ett 80-tal kåtor. På vägen dit upplevde vi båda en omedelbar dragningskraft till ett berg som vi såg på andra sidan vattnet. Sista bilden föreställer Stöken i Marsfjället, vårt nästa resmål för fortsättningen av detta projekt.