10 brev

Självpublicerad 2020

‘10 brev’ är en artist book bestående av en samling brev där jag prövande undersöker tankar kring kontakt, språklighet, konstnärlig process och förhållandet mellan kroppen och landskapet.

Brevsamlingen kostar 200 kr ink. porto. Kontakta mig här för att beställa.

...

‘10 brev’ (translating to 10 letters) is an Artist book made in the spring of 2020, dealing with themes like contact, language, my relationship to Australia, and thoughts about the body’s relationship to the landscape.
 

︎Till ingen särskild eller alla platser


Min kandidatuppsats skriven på Konstfack hösten 2018.
Det här är en fritt utforskande uppsats där jag undersöker min konstnärliga praktik genom samlandet av olika material som utgångspunkt. Uppsatsen bär på min längtan efter möten och ger mig tillåtelse att fundera över saker utan att bestämma något. Ibland tar den formen av essäer, andra gånger som brev, men även som tankegångar genom andra personer som jag är intresserad av. Jag vill använda mig av text som ett material att lägga bredvid min praktik för att förkroppsliga de idéer, känslor och tankar som vanligtvis mynnar ut i skulpturala verk. Uppsatsen innehåller element som är återkommande i min konstnärliga praktik, t.ex. samlande av material, ett intresse för vad språk är och gör, en poetisk inställning till världen och ett behov av att se naturen inom och omkring oss.


...

To no one in particular or all places (2018)

This is an explorative and associative essay where I look into my practice through the collection of different materials as a starting point. With a mix of short essays, letters and quotations from people that interest me, it is an attempt to materialize the immaterial space where the knowledge production in my practice occurs. I aim to use text as a material to embody the ideas, thoughts and feelings that are often the predecessors of my sculptural works. The essay deals with themes such as collecting, communication, poetry, culture and nature.Mark
© JENNY NORBERG 2020

© JENNY NORBERG 2023